Vabilo na zbor članov Združenja ravnateljic in ravnateljev

VABILO: Člane in članice Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva vabim na:

zbor članov Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, ki bo v PONEDELJEK, 6. novembra 2017, ob 17.30 uri v Kongresnem Centru Grand hotela Bernardin v Portorožu.

 

DNEVNI RED:

 

 1. Otvoritveni pozdrav in nagovor predsednika.
 2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva zbora članov ZR.
 3. Izvolitev ostalih organov zbora članov:
 • tričlanske verifikacijske komisije,
 • zapisnikarja in
 • dveh overiteljev zapisnika.
 1. Poročilo verifikacijske komisije.
 2. Nadomestne volitve članov RO in častnega razsodišča:
 • namesto Milana Rejca Emilija Kavčič (Kranj) in namesto Dušana Zagorca Simona Grosman (Murska Sobota);
 • namesto preminule članice častnega razsodišča Janje Bukovec – predlog poda zbor članov.
 1. Določitev višine članarine za leto 2017:

predlog sprejet na 14. redni seji RO, ostane 25 €.

 1. Plače ravnateljev, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju in nadaljnje aktivnosti.
 2. Pobude in predlogi članov ZR.

 

Predsednik Združenja ravnateljev

Gregor Pečan l.r.