ČLANSTVO

VČLANITEV V ZVEZO RAVNATELJEV:

Združenje ravnateljev je namenjeno ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol, glasbenih šol, šol s prilagojenim programom, zavodov in centrov za izobraževanje in usposabljanje ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodov iz Slovenije, ki izvajajo programe osnovnega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja

Vse ravnateljice in ravnatelje, ki še niste včlanjeni v Zvezo ravnateljev in želite prejemati informacije o delu ter aktivno sodelovati v našem stanovskem združenju, vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Pristopno izjavo lahko prenesete TUKAJ.

VČLANITEV V SEKCIJO POMOČNIKOV RAVNATELJEV:

Sekcija pomočnikov ravnateljev je namenjena pomočnicam in pomočnikom ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, srednjih šol, glasbenih šol, šol s prilagojenim programom, dijaških domov, zavodov in centrov za izobraževanje in usposabljanje ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodov iz Slovenije, ki izvajajo programe primarnega izobraževanja (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, osnovno glasbeno izobraževanje) in programe sekundarnega izobraževanja (srednješolsko izobraževanje) ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v specializiranih šolah in zavodih.

Vse pomočnice in pomočnike, ki še niste včlanjeni v Sekcijo pomočnikov ravnateljev in želite prejemati informacije o delu ter aktivno sodelovati v našem stanovskem združenju, vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Pristopno izjavo lahko prenesete TUKAJ.

ČLANARINA 2021 (ZA SEKCIJO POMOČNIKO RAVNATELJEV IN ZVEZO RAVNATELJEV):

Članarina je običajna oblika financiranja društva, plačilo pa je obveznost članov Združenja oz. Sekcije, torej fizičnih oseb. V skladu s sklepom, ostaja letna članarina tudi v letu 2021 25 evrov (navodila za plačilo spodaj). Sekcija pomočnikov ravnateljev je sekcija Združenja ravnateljev, s plačilom članarine člani, ki ste oddali pristopno izjavo, potrdite članstvo v Sekciji za nadaljnje koledarsko leto.

NAVODILA ZA PLAČILO ČLANARINE:

Pomembno: Članarine ne plača zavod, temveč vsaka pomočnica oziroma pomočnik osebno (če članarino v vašem imenu poravna nekdo drug, imamo probleme pri evidenci plačil, saj ni jasno, za koga je bila plačana). Članarino za leto 2021 plačate preko UPN naloga na račun Združenja ravnateljev, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani.

Podatki za plačilo (pazite na NAMEN in SKLIC za ravnatelje in pomočnike ravnateljev):
BIC banke prejemnika: LJBASI2X
Koda namena: OTHR – Drug namen plačila
IBAN: SI56 0208 3002 0018 159
Namen plačila RAVNATELJI: Članarina ravnatelji 2021
Namen plačila POMOČNIKI RAVNATELJEV: Članarina pomočniki 2021
Sklic RAVNATELJI: SI00 1-2021
Sklic POMOČNIKI RAVNATELJEV: SI00 2-2021

Izpolnjen UPN nalog RAVNATELJI

Izpolnjen UPN nalog POMOČNIKI RAVNATELJEV

Za plačilo preko mobilne banke lahko uporabite QR kodo na zgornjem obrazcu (spremenite samo podatke plačnika).

Rok za plačilo članarine je 31. januar 2021.  V primeru, da do tega datuma ne poravnate članarine, bomo sklepali, da ne želite biti naš član, zato vas bomo umaknili z distribucijske liste.