V sodelovanju z Ravnateljskim servisom smo 28. in 29. 9. izvedli III. Posvet pomočnikov ravnateljev v Laškem, ki se ga je udeležilo 114 pomočnikov. Na posvetu smo poslušali predavatelje, ki so nam vsak s svojega strokovnega področja predstavili aktualno tematiko.

Tako smo od  Denisa Baša, dr. med, specialista pediatrije slišali strokovno razlago o virusu Covid 19, posledicah okužbe ter cepljenju proti virusu.

Doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin nam je predstavila brezplačno spletno orodje PKMO (Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihofizičnih tveganj pri delu), ki so ga razvili na Fakulteti za zdravje in je namenjeno preprečevanju kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, ki postajajo vedno večja težava sodobnega sveta.

Pravni vidik aktualne problematike izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela nam je predstavila doc. dr. Marija Hladin in nam ob tem razjasnila precej pravnih dilem, s katerimi se v zadnjem času vsakodnevno srečujemo.

Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade v osnovni šoli in svoje izkušnje v okviru tega programa so nam predstavili Jaka Saje, pomočnik ravnateljice OŠ Šentvid, Li-An Kozmelj, OŠ Škofja Loka Mesto, Primož Umek, OŠ Orehek, Špela Ravnikar, prejemnica zlatega priznanja MEPI, Neda Kajfež Ambrožič, Nacionalni urad  MEPI in drugi.

Prof. dr. Miha Kovač pa nam je skozi zelo zanimivo predavanja predstavil razloge za branje knjig, ki jih je navedel v svoji zadnji knjigi Berem, da se poberem.

Posveta se je v sredo udeležil tudi glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj. V okviru okrogle mize smo mu predstavili nevzdržne obremenitve in pritiske, s katerimi se soočamo v zadnjem letu in pol ter se pogovorili o nujnih spremembah statusa pomočnika ravnatelja.

V torek, 28. 9. 2021, smo na posvetu izvedli tudi Zbor članov Sekcije pomočnikov ravnateljev, na katerem smo predstavili predlog sprememb Pravil Združenja ravnateljev.

V sredo, 29. 9. 2021, pa smo izvedli prvi skupni zbor Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, na katerem smo potrdili poročila organov Združenja ravnateljev in izglasovali spremembe Pravil Združenja ravnateljev, ki bodo omogočila preoblikovane Združenja v Zvezo ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, sestavljeno iz samostojnih sekcij.

Domov smo odšli polni novih informacij in pozitivnega razpoloženja, veseli predvsem ponovnega snidenja s kolegi po tako dolgem času. Naslednjič bomo tako več časa namenili tudi neformalnemu druženju med odmori.