SKUPNA POŠTNA LISTA

Skupna poštna lista omogoča našim članom medsebojno pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja, dileme in nejasnosti, ki se nam pojavljajo ob našem vsakodnevnem delu. Preko poštne liste izmenjujemo mnenja in predloge ter se medsebojno obveščano o najbolj aktualnih zadevah.

Združenje ravnateljev in Sekcija pomočnikov ravnateljev imata vsaka svojo poštno listo.

Na skupno poštno listo Združenja ravnateljev lahko pošto pošiljajo ravnateljice in ravnatelji osnovnih in glasbenih šol ter zavodov (vzgojni zavodi, zavodi za gluhe, centri za usposabljanje invalidnih idr. ). Administrator poštne liste Združenja ravnateljev: Bogomir Marčinković.


Na skupno poštno listo Sekcije pomočnikov ravnateljev lahko pošto pošiljajo pomočnice in pomočniki ravnateljev vrtcev, osnovnih, glasbenih in srednjih šol ter zavodov (vzgojni zavodi, zavodi za gluhe, centri za usposabljanje invalidnih idr. ). Administrator poštne liste Sekcije pomočnikov ravnateljev: Jasna Belas.

Člane naprošamo, da upoštevajo pravila, ki jih poštna lista ima ter se s tem izognejo reklamnim in drugim nezaželenim sporočilom, ki jim lista ni namenjena.

Sporočila na listo lahko pošiljate le s tistih elektronskih naslovov (računov) ravnateljic in ravnateljev, ki so bili sporočeni ob prijavi. Če pošto pošljete z drugega elektronskega naslova (računa), bo tako sporočilo umaknjeno oziroma zavrnjeno. V takem primeru administratorju pošljite obvestilo in elektronski naslov, s katerega želite pošiljati pošto na listo in naziv šole. Prosimo vas, da sporočite vsako spremembo poštnega naslova.