ČLANSTVO

VČLANITEV V SEKCIJO RAVNATELJEV 2024:

Sekcija ravnateljev je namenjena ravnateljicam in ravnateljem šol, ki izvajajo programe primarnega izobraževanja (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, osnovno glasbeno izobraževanje), programe sekundarnega izobraževanja (srednješolsko izobraževanje) ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v specializiranih šolah in zavodih.

Vse ravnateljice in ravnatelje, ki še niste včlanjeni v Sekcijo ravnateljev in želite prejemati informacije o delu ter aktivno sodelovati v našem stanovskem združenju, vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Pristopno izjavo lahko prenesete TUKAJ.

 

VČLANITEV V SEKCIJO POMOČNIKOV RAVNATELJEV 2024:

Sekcija pomočnikov ravnateljev je namenjena pomočnicam in pomočnikom ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, ki izvajajo programe primarnega izobraževanja (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, osnovno glasbeno izobraževanje), programe sekundarnega izobraževanja (srednješolsko izobraževanje) ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v specializiranih šolah in zavodih.

Vse pomočnice in pomočnike, ki še niste včlanjeni v Sekcijo pomočnikov ravnateljev in želite prejemati informacije o delu ter aktivno sodelovati v našem stanovskem združenju, vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Pristopno izjavo lahko prenesete TUKAJ.

 

ČLANARINA 2024 (za ravnatelje in pomočnike ravnateljev):

Članarina je običajna oblika financiranja društva, plačilo pa je obveznost članov Združenja oz. Sekcije, torej fizičnih oseb. V skladu s predlogom Republiškega odbora Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, ki ga je s spletnim glasovanjem potrdilo članstvo, je za leto 2024 letna članarina 30 €. (navodila za plačilo spodaj). S plačilom članarine člani, ki ste oddali pristopno izjavo, potrdite članstvo za nadaljnje koledarsko leto.

 

NAVODILA ZA PLAČILO ČLANARINE za ravnatelje in pomočnike ravnateljev:

Pomembno: Članarine ne plača zavod, temveč vsaka ravnateljica oziroma ravnatelj ter pomočnica oziroma pomočnik osebno. Članarino za leto 2024 plačate preko UPN naloga na račun Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani.

Podatki za plačilo (pazite na NAMEN in SKLIC za ravnatelje in pomočnike ravnateljev):
Znesek: 30€
BIC banke prejemnika: HDELSI22 – (enako kot v letu 2023)
Koda namena: OTHR – Drug namen plačila
IBAN: SI56 6100 0002 6601 627 – (enako kot v letu 2023)
Namen plačila RAVNATELJI: Članarina ravnatelji 2024
Namen plačila POMOČNIKI RAVNATELJEV: Članarina pomočniki 2024
Sklic RAVNATELJI: SI00 1-2024
Sklic POMOČNIKI RAVNATELJEV: SI00 2-2024

POMEBNO: Če ne članarine ne boste plačali iz svoje računa pod Namen NUJNO VPIŠITE SVOJ IME IN PRIIMEK, da je razvidno za koga je plačana članarina.

 

Izpolnjen UPN nalog RAVNATELJI:

Izpolnjen UPN nalog POMOČNIKI RAVNATELJEV:

Za plačilo preko mobilne banke lahko uporabite QR kodo na zgornjem obrazcu (spremenite samo podatke plačnika).

Rok za plačilo članarine je 31. januar 2023.  V primeru, da do tega datuma ne poravnate članarine, bomo sklepali, da ne želite biti naš član, zato vas bomo umaknili z distribucijske liste.