KONTAKTI

Združenje ravnateljev:

Predsednik Združenja ravnateljev: Gregor Pečan
Podpredsednik Združenja ravnateljev: Polona Kenda

Podpredsednik Združenja ravnateljev: Aleksander Jeršič
Administrator poštne liste Združenja ravnateljev: Bogomir Mačinković.

Sekcija pomočnikov ravnateljev:

Predsednik Sekcije pomočnikov ravnateljev: Sašo Božič
Podpredsednik Sekcije pomočnikov ravnateljev: Suzana Cvirn Guček
Podpredsednik Sekcije pomočnikov ravnateljev: Zvonko Trstenjak
Administrator poštne liste Sekcije pomočnikov ravnateljev: Zvonko Trstenjak
Elektronska pošta sekcije: mail

Naslov: Videm 17, 1262 Dol pri LJubljani
Številka tekočega računa: 61000-0026601627
ID za DDV: SI46502564
Matična številka: 56701 79000

Urejanje spletne strani: Peter Pirc, Draženko Šolaja, Sašo Božič
Urejanje Facebook strani: Bogomir Mačinković
Administrator Twiter računa: Janja Zupančič