Na tej povezavi si lahko ogledate na posnetek posveta Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki je bil v ponedeljek, 29. 5. 2023, v Državnem svetu Republike Slovenije.

V začetnem delu posveta so pozdravne nagovora podali:

  • Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta 
  • Dr. Darjo FELDA, minister za vzgojo in izobraževanje
  • Gregor PEČAN, predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije

Svoje predstavitve so podali:

  • Gregor PEČAN, predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije; Financiranje zavodov
  • Sašo BOŽIČ, ravnatelj OŠ Mengeš; Kadrovska kriza v VIZ zavodih
  • Roman BRUNŠEK, ravnatelj OŠ Škofljica; Kako se spreminja pedagoški trikotnik?
  • Mojca KIRBIŠ, ravnateljica OŠ Rada Robiča Limbuš; Ali ima nemoč učiteljev in šol na vzgojno delovanje učencev, vpliv na kadrovske težave šol?
  • Aleksander ŠTERMAN, ravnatelj OŠ Ormož; Otroci na potapljajoči se ladji
  • Robert GAJŠEK, ravnatelj OŠ Hruševec; Digitalizacija šolstva
  • Tatjana CEVEC DROLC, pomočnica ravnateljice OŠ Mengeš; Izvedbeni vidik dnevne organizacije celotnega procesa vzgoje in izobraževanja na šoli

V zaključnem delu je med udeleženci potekala razprava, prav tako so bili podani zaključki.

Ravnatelji so govorili o težavah vzgojno-izobraževalnega sistema na splošno in v šolah. SVIZ-ovi predstavniki pa o težavah v ostalih organizacijah. Posvet je vodil in povezoval Branimir ŠTRUKELJ, predsednik Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino.