Od 11. 3 do 14. 3 bo v Laškem potekal posvet, ki se ga bo udeležilo več kot 350 ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. V okviru posveta bo organiziranih več okroglih miz, delavnic ter predavanj.