Na tej povezavi si lahko ogledate na posnetek posveta Ugrabljena avtomnomija vzgojno-izobraževalnega sistema, ki je bil v ponedeljek, 29. 5. 2023, v Državnem svetu Republike Slovenije.

Vzgojno izobraževani zavodi se soočamo z vedno pogostejšim intenzivnim poseganjem zunanjih deležnikov neposredno v izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa. Zunanji deležniki brez zadržkov posegajo na področje strokovnega delovanja učiteljev in vodstev, pri čemer jih največkrat vodijo zahteve po prilagajanju sistema njihovim individualnim interesom. Obseg in intenziteta pritiskov vedno bolj vpliva na strokovno delo zaposlenih, kvaliteto izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa in delovanje zavodov.

V začetnem delu posveta so pozdravne nagovora podali:

  • Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta 
  • Gregor PEČAN, predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije

Svoje predstavitve so podali:

  • Roman BRUMŠEK – Šola v verigah
  • Gregor PEČAN – Med strahom in dolžnostjo
  • Sašo BOŽČ – Zakonodaja in VIZ zavodih
  • Matija HORVAT – Avtonomija v VIZ
  • Aleksander ŠTERMAN– Slovenska šola je šola otrok s posebnimi potrebami
  • Alen KOFOL– Šola brez ravnatelja

V zaključnem delu je med udeleženci potekala razprava, prav tako so bili podani zaključki.