ZDRUŽENJE RAVNATELJEV

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je prostovoljna, strokovna organizacija ravnateljic in ravnateljev ter pomočnikov in pomočnic ravnateljev in ravnateljic ter ima pod svojim okriljem tudi osnovne šole s prilagojenim programom. Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev temelji na načelih enakopravnosti, demokratičnosti in prostovoljnosti med člani združenja, ki si med sabo na formalnih in neformalnih srečanjih izmenjujejo izkušnje, vizije in stališča, ter s tem pridobivajo ideje, namige in seveda pomoč za profesionalno vodenje šol, ki so jim bile zaupane.

Osnovni cilj Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je, da so šole kot skupnost lahko sogovorniki MVI in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja pri razvoju slovenskega šolskega sistema, ter hkrati neodvisni kritični presojevalci odločitev MIZŠ in politike.

Za dosego tega cilja je seveda potrebna obojestranska pripravljenost, ki se v imenu združenja izvršuje preko predsednika združenja in organov združenja.