ZDRUŽENJE RAVNATELJEV

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je prostovoljna, strokovna organizacija ravnateljic in ravnateljev ter pomočnikov in pomočnic ravnateljev in ravnateljic ter ima pod svojim okriljem tudi osnovne šole s prilagojenim programom. Združenje avnateljev in pomočnikov ravnateljev temelji na načelih enakopravnosti, demokratičnosti in prostovoljnosti med člani združenja, ki si med sabo na formalnih in neformalnih srečanjih izmenjujejo izkušnje, vizije in stališča, ter s tem pridobivajo ideje, namige in seveda pomoč za profesionalno vodenje šol, ki so jim bile zaupane.

Osnovni cilj Združenja avnateljev in pomočnikov ravnateljev je, da so šole kot skupnost lahko sogovorniki MVI in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja pri razvoju slovenskega šolskega sistema, ter hkrati neodvisni kritični presojevalci odločitev MIZŠ in politike.

Za dosego tega cilja je seveda potrebna obojestranska pripravljenost, ki se v imenu združenja izvršuje preko predsednika združenja in organov združenja.

 

SESTAVA ORGANOV Združenja za mandatno obdobje 2019 – 2023:

 

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA

št.

priimek

ime

funkcija

podružnica

ime šole

1

Pečan

Gregor

predsednik

Ljubljana

OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani

 

PODPREDSEDNIKA ZDRUŽENJA

št.

priimek

ime

funkcija

podružnica

ime šole

1

Jeršič

Aleksander

podpredsednik

Maribor

OŠ Draga Kobala, Maribor

2

Kenda

Polona

podpredsednica

Nova Gorica

OŠ Podbrdo

 

REPUBLIŠKI ODBOR ZDRUŽENJA

št.

priimek

ime

funkcija

podružnica

ime šole

1

Ličan Adamčič

Željka

član

Koper

OŠ Ankaran

2

Maljevac

Mateja

članica

Koper

OŠ  Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje

3

Kalin

Mirjam

članica

Nova Gorica

OŠ Dobravlje

4

Primožič

Marko

član

Kranj

OŠ Ivana Groharja Škofja Loka

5

Kavčič

Emilija

član

Kranj

OŠ F.S.Finžgarja, Lesce

6

Sršen

Janja

članica

Kranj

OŠ Predoslje

7

Grosek

Martin

član

Celje

OŠ Ljubečna

8

Zaveršnik Puc

Majda

članica

Celje

OŠ Šoštanj

9

Marčinković

Bogomir

član

Celje

OŠ Bistrica ob Sotli

10

Hebar

Vlado

član

Maribor

OŠ Miklavž pri Ormožu

11

Osvald Novak

Marija

članica

Maribor

OŠ Lovrenc na Pohorju

12

Širovnik

Bogomir

član

Maribor

OŠ Mladika Ptuj

13

Cunder

Karmen

članica

Ljubljana

OŠ 8. talcev Logatec

14

Gorup

Marjan

član

Ljubljana

OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana

15

Božič

Sašo

član

Ljubljana

OŠ Domžale

16

Kmet

Marina

članica

Ljubljana

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

17

Pirc

Peter

član

Ljubljana

OŠ Zbora odposlancev Kočevje

18

Zupančič

Janja

članica

Ljubljana

OŠ Louis Adamič Grosuplje

19

Olaj

Melita

članica

Murska Sobota

OŠ Turnišče

20

Harkai

Štefan

član

Murska Sobota

OŠ Puconci

21

Barič

Matjaž

član

Novo mesto

OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj

22

Ogorevc

Nuška

član

Novo mesto

OŠ Pišece

23

Šolaja

Draženko

član

Novo mesto

OŠ Prevole

24

Ambrož

Anita

članica

Slovenj Gradec

OŠ Muta

25

Osrajnik

Damjan

član

Slovenj Gradec

OŠ Radlje ob Dravi

26

Matkovič

Milivoj

član

Glasbene šole

GŠ Frana Gerbiča Cerknica

27

Popit

Edvard

član

Glasbene šole

GŠ Postojna

28

Valančič

Aleksandra

članica

OŠPP

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

29

Rant

France

član

RS po funkciji

OŠ Železniki

30

Kužel

Doris

članica

RS po funkciji

OŠ Škofja Loka mesto

 

NADZORNI ODBOR ZDRUŽENJA

 

priimek

ime

ime šole

1

Gajšek

Robert

OŠ Hruševec Šentjur

2

Pirš

Gregor

OŠ Savo Kladnik Sevnica

3

Cek

Nives

OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen

 

ČASTNO RAZSODIŠČE ZDRUŽENJA

 

priimek

ime

ime šole

1

Hostar

Vinko

OŠ Senovo

2

Aber Jordan

Natalija

OŠ Mislinja

3

Brce

Neva

OŠ Košana