KONTAKTI

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev:

Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev: Mojca Mihelič
Podpredsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev: Mojca Kirbiš
Podpredsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev: Jasna Belas
Podpredsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev: Janez Kobe
Administrator poštne liste Združenja ravnateljev: Bogomir Marčinković.

Sekcija pomočnikov ravnateljev:

Predsednik Sekcije pomočnikov ravnateljev: Sašo Božič
Podpredsednik Sekcije pomočnikov ravnateljev: Suzana Cvirn Guček
Podpredsednik Sekcije pomočnikov ravnateljev: Zvonko Trstenjak
Administrator poštne liste Sekcije pomočnikov ravnateljev: Zvonko Trstenjak
Elektronska pošta sekcije: mail

Naslov: Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani
Številka tekočega računa: 61000-0026601627
ID za DDV: SI46502564
Matična številka: 56701 79000

Urejanje spletne strani: Peter Pirc, Draženko Šolaja, Sašo Božič
Urejanje Facebook strani: Bogomir Marčinković
Administrator Twiter računa: Draženko Šolaja