ČLANSTVO

VČLANITEV V ZVEZO RAVNATELJEV 2022:

Združenje ravnateljev je namenjeno ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol, glasbenih šol, šol s prilagojenim programom, zavodov in centrov za izobraževanje in usposabljanje ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodov iz Slovenije, ki izvajajo programe osnovnega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja

Vse ravnateljice in ravnatelje, ki še niste včlanjeni v Zvezo ravnateljev in želite prejemati informacije o delu ter aktivno sodelovati v našem stanovskem združenju, vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Pristopno izjavo lahko prenesete TUKAJ.

 

VČLANITEV V SEKCIJO POMOČNIKOV RAVNATELJEV 2022:

Sekcija pomočnikov ravnateljev je namenjena pomočnicam in pomočnikom ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, srednjih šol, glasbenih šol, šol s prilagojenim programom, dijaških domov, zavodov in centrov za izobraževanje in usposabljanje ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodov iz Slovenije, ki izvajajo programe primarnega izobraževanja (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, osnovno glasbeno izobraževanje) in programe sekundarnega izobraževanja (srednješolsko izobraževanje) ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v specializiranih šolah in zavodih.

Vse pomočnice in pomočnike, ki še niste včlanjeni v Sekcijo pomočnikov ravnateljev in želite prejemati informacije o delu ter aktivno sodelovati v našem stanovskem združenju, vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Pristopno izjavo lahko prenesete TUKAJ.

 

ČLANARINA 2022 (ZA SEKCIJO POMOČNIKO RAVNATELJEV IN ZVEZO RAVNATELJEV):

Članarina je običajna oblika financiranja društva, plačilo pa je obveznost članov Združenja oz. Sekcije, torej fizičnih oseb. V skladu s predlogom Republiškega odbora Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, ki ga je s spletnim glasovanjem potrdilo članstvo, je letna članarina za leto 2022 30 €. (navodila za plačilo spodaj). S plačilom članarine člani, ki ste oddali pristopno izjavo, potrdite članstvo za nadaljnje koledarsko leto.

NAVODILA ZA PLAČILO ČLANARINE:

Pomembno: Članarine ne plača zavod, temveč vsaka ravnateljica oziroma ravnatelj ter pomočnica oziroma pomočnik osebno. Članarino za leto 2021 plačate preko UPN naloga na račun Združenje ravnateljev, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani.

Podatki za plačilo (pazite na NAMEN in SKLIC za ravnatelje in pomočnike ravnateljev):
Znesek: 30€
BIC banke prejemnika: HDELSI22 – (POZOR NOVO!)
Koda namena: OTHR – Drug namen plačila
IBAN: SI56 6100 0002 6601 627 – (POZOR NOVO!)
Namen plačila RAVNATELJI: Članarina ravnatelji 2022
Namen plačila POMOČNIKI RAVNATELJEV: Članarina pomočniki 2022
Sklic RAVNATELJI: SI00 1-2022
Sklic POMOČNIKI RAVNATELJEV: SI00 2-2022

POMEBNO: Če ne članarine ne boste plačali iz svoje računa pod Namen NUJNO VPIŠITE SVOJ IME IN PRIIMEK, da je razvidno za koga je plačana članarina.

Izpolnjen UPN nalog RAVNATELJI:

Izpolnjen UPN nalog POMOČNIKI RAVNATELJEV:

Za plačilo preko mobilne banke lahko uporabite QR kodo na zgornjem obrazcu (spremenite samo podatke plačnika).

Rok za plačilo članarine je 10. ferbruar 2022.  V primeru, da do tega datuma ne poravnate članarine, bomo sklepali, da ne želite biti naš član, zato vas bomo umaknili z distribucijske liste.