SEKCIJA POMOČNIKOV RAVNATELJEV

Sekcija pomočnikov ravnateljev je stanovska in strokovna organizacija pomočnic in pomočnikov ravnateljev vrtcev, osnovnih šol, glasbenih šol, šol s prilagojenim programom, poklicnih šol, srednjih strokovnih šol in gimnazij, zavodov in centrov za izobraževanje in usposabljanje ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodov v Sloveniji, ki izvajajo programe osnovnega in srednjega izobraževanja.

Sekcija pomočnikov ravnateljev je ustanovljena z nameni in cilji:
 • spodbujanja strokovnega sodelovanja pomočnikov ravnateljev za povezovanje, usklajevanje in izboljšanje pretoka informacij na področju dela pomočnikov ravnateljev,
 • sooblikovanja, oblikovanja in izvajanja programov Sekcije pomočnikov ravnateljev,
 • prizadevanja za uveljavitev avtonomnega statusa pomočnikov ravnateljev v razmerju do ostalih delavcev v zavodih vzgoje in izobraževanja,
 • zavzemanja za pravno, socialno in statusno varstvo pravic pomočnikov ravnateljev,
 • organiziranja in izvajanja drugih aktivnosti, za katere se Sekcija pomočnikov ravnateljev odloči na letnem zboru članov v okviru navedenih ciljev in nalog,
 • sodelovanja z ministrstvom Republike Slovenije pristojnim za šolstvo,
 • sodelovanja pri kreiranju strokovnih stališč in oblikovanju zakonodaje,
 • sodelovanja z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, s Šolo za ravnatelje, z raziskovalnimi inštitucijami.
 
Sekcija pomočnikov ravnateljev bo uresničevala svoje cilje:
 • z organizacijo in prirejanjem srečanj članov s strokovnimi, znanstvenimi in resornimi delavci s področja vzgoje in izobraževanja na okroglih mizah podobnih srečanjih,
 • z organizacijo in prirejanjem strokovnih dopolnilnih izobraževalnih srečanj, obiski sejmov in podobnih prireditev,
 • s spremljanjem, proučevanjem, obravnavo in oblikovanjem mnenj, stališč in predlogov na določbe nastajajoče zakonodaje in podzakonskih aktov s področja javnih vzgojno-izobraževalnih ustanov.
Delovanje Sekcije pomočnikov ravnateljev:

Organizirani smo regijsko. Posamezne regije v Republiški odbor (RO) volijo svoje predstavnike. Na regijska srečanja so vabljeni vsi pomočniki ravnateljev (tudi tisti, ki niso člani sekcije), v RO pa so lahko imenovani le člani.

Pristopna izjava v Sekcijo pomočnikov ravnateljev je dostopna TUKAJ. Člane sekcije pri delu povezuje skupna poštna lista Pomočniki ravnateljev Slovenije pomocniki.ravnateljev@list.arnes.si. Listo lahko uporabljajo vsi člani Sekcije za medsebojno komunikacijo in je dostopna samo njim, pogoj pa je oddana pristopna izjava in plačana članarina za tekoče leto. Sekcija ima približno 250 članov in verjamem, da se bo to število v naslednjih letih še povečavalo.

Organiziranost:

Člani sekcije pomočnikov ravnateljev so na zboru izvolili predsedstvo sekcije in člane republiškega odbora.

PREDSEDNICA SEKCIJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV
Bogdana Hočevar – Osnovna šola Vavta vas

PODPREDSEDNICI SEKCIJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV
Jasna Belas – OŠ Fram
Katja Šribar – OŠ XIV. divizije Senovo – enota vrtec

ČLANI REPUBLIŠKEGA ODBORA SEKCIJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV

Zap. št. E-naslov Priimek Ime Regija Vrsta zavoda
1 jasna.drescek@fmalgaja.si Drešček Jasna Celje
2 greta.stiplosek@os-smarje.si Stiplošek Pajk Greta Celje
3 lidija.bacic@guest.arnes.si Bačič Lidija Koper
4 dina.rudolf@guest.arnes.si Rudolf Dina Nova  Gorica
5 katjabonaca@gmail.com Bonaca Katja Koper
6 zdenka.skrt@guest.arnes.si Skrt Zdenka Nova  Gorica
7 tanja.ahcin@gfp.si Ahčin Tanja Kranj
8 ales.mrak@sola-poljane.si Mrak Aleš Kranj
9 ksenija.pisljar@osdobrova.si Pišljar Ksenija Ljubljana
10 alenka.plevnik@os-kdk.si Plevnik Alenka Ljubljana
11 aleksandra.zupan@vrtec-mladirod.si Zupan Aleksandra Ljubljana Vrtec
12 jasna.belas@osfram.si Belas Jasna Maribor
13 lidija.grubelnik@os-sladki-vrh.si Grubelnik Lidija Maribor
14 sasa.krajnc-bek@os-laporje.si Krajnc Bek Saša Maribor Vrtec
15 romana.slana@guest.arnes.si Slana Romana Maribor
16 zvonko.trstenjak@guest.arnes.si Trstenjak Zvonko Maribor
17 petra.smej@guest.arnes.si Smej Petra Murska Sobota
18 bogdana.hocevar@os-vavta-vas.si Hočevar Bogdana Novo Mesto
19 sonja.malnaric@guest.arnes.si Malnarič Sonja Novo Mesto
20 katjasribar@gmail.com Šribar Katja Novo Mesto Vrtec
21 vesna.mencinger@guest.arnes.si Krebl Vesna Slovenj Gradec
22 nina.demsar@gsv.si Demšar Nina Ljubljana
23 jozica.senica-zabret@guest.arnes.so Senica-Zabret Jožica Ljubljana
24 pikolo008@gmail.com Orač Ivana Novo Mesto
25 andreja.rihtarsic@os-jela-janezica.si Rihtaršič Mladenovič Andreja Ljubljana