SEKCIJA POMOČNIKOV RAVNATELJEV

Sekcija pomočnikov ravnateljev je stanovska in strokovna organizacija pomočnic in pomočnikov ravnateljev vrtcev, osnovnih šol, glasbenih šol, šol s prilagojenim programom, zavodov in centrov za izobraževanje in usposabljanje ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodov v Sloveniji, ki izvajajo programe osnovnega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja (javne vzgojno-izobraževalne ustanove).

 
Sekcija pomočnikov ravnateljev je ustanovljena z nameni in cilji:
 • spodbujanja strokovnega sodelovanja pomočnikov ravnateljev za povezovanje, usklajevanje in izboljšanje pretoka informacij na področju dela pomočnikov ravnateljev,
 • sooblikovanja, oblikovanja in izvajanja programov Sekcije pomočnikov ravnateljev,
 • prizadevanja za uveljavitev avtonomnega statusa pomočnikov ravnateljev v razmerju do ostalih delavcev v zavodih vzgoje in izobraževanja,
 • zavzemanja za pravno, socialno in statusno varstvo pravic pomočnikov ravnateljev,
 • organiziranja in izvajanja drugih aktivnosti, za katere se Sekcija pomočnikov ravnateljev odloči na letnem zboru članov v okviru navedenih ciljev in nalog,
 • sodelovanja z Združenjem ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije,
 • sodelovanja z ministrstvom Republike Slovenije pristojnim za šolstvo,
 • sodelovanja pri kreiranju strokovnih stališč in oblikovanju zakonodaje,
 • sodelovanja z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, s Šolo za ravnatelje, z raziskovalnimi inštitucijami.
 
Sekcija pomočnikov ravnateljev bo uresničevala svoje cilje:
 • z organizacijo in prirejanjem srečanj članov s strokovnimi, znanstvenimi in resornimi delavci s področja vzgoje in izobraževanja na okroglih mizah podobnih srečanjih,
 • z organizacijo in prirejanjem strokovnih dopolnilnih izobraževalnih srečanj, obiski sejmov in podobnih prireditev,
 • s spremljanjem, proučevanjem, obravnavo in oblikovanjem mnenj, stališč in predlogov na določbe nastajajoče zakonodaje in podzakonskih aktov s področja javnih vzgojno-izobraževalnih ustanov.
Delovanje Sekcije pomočnikov ravnateljev:

Pristopna izjava v Sekcijo pomočnikov ravnateljev je dostopna TUKAJ. Člane sekcije pri delu povezuje skupna poštna lista Pomočniki ravnateljev Slovenije pomocniki.ravnateljev@list.arnes.si. Listo lahko uporabljajo vsi člani Sekcije za medsebojno komunikacijo in je dostopna samo njim, pogoj pa je oddana pristopna izjava in plačana članarina za tekoče leto. Sekcija ima trenutno 256 članov in verjamem, da se bo to število v letu 2021 še povečalo.

Organiziranost:

Člani sekcije pomočnikov ravnateljev so na ustavnem zboru izvolili predsedstvo sekcije in člane republiškega odbora.

PREDSEDNIK SEKCIJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV
Sašo Božič – OŠ Mengeš

PODPREDSEDNIKA SEKCIJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV
Suzana Cvirn Guček – OŠ Franceta Bevka
Zvonko Trstenjak – OŠ Miklavž na Dravskem polju

ČLANI REPUBLIŠKEGA ODBORA SEKCIJE POMOČNIKOV RAVNATELJEV

LJUBLJANA
Sašo Božič – OŠ Mengeš
Damjan Snoj – OŠ Preserje
Luka Blaganje – OŠ Jožeta Moškriča
Namestnice: Suzana Cvirn Guček – OŠ Franceta Bevka, Jožica Senica Zabret – OŠ Marije Vere Kamnik, Darja Krivec – OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje

GLASBENA ŠOLA
Ivana Orač – GŠ Marjana Kozine Novo mesto
Namestnica: Nina Demšar – Glasbena šola Vrhnika

OŠ PP
Andreja Rihtaršič Mladenovič – OŠ Jela Janežiča Škofja Loka
Namestnica: Ksenija Sirk – OŠ Helene Puhar Kranj

MURSKA SOBOTA
Darija Roš – OŠ Beltinci
Namestnica: Majda Kolbl – OŠ Ivana Cankarja, Ljutomer

KRANJ
Aleš Mrak – OŠ Poljane

KOPER
Martina Petrovčič – OŠ Ankaran
Namestnica: Lidija Bačić – OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

NOVA GORICA
Zdenka Skrt – OŠ Idrija
Namestnica: Dina Rudolf – OŠ Idrija

MARIBOR
Zvonko Trstenjak – OŠ Miklavž na Dravskem polju
Namestnik: Vinko Zobec – OŠ Kajetana Koviča Poljčane
Romana Slana – OŠ Benedikt
Namestnica: Jelka Golob – OŠ Borci za severno mejo Maribor)

CELJE
Marjan Kuhar – I. OŠ Celje
Namestnica: Greta Stiplošek Pajk OŠ Šmarje pri Jelšah)

SLOVENJ GRADEC
Vesna Krebl – OŠ Mislinja
Namestnica: Blanka Vrhovnik – OŠ neznanih talcev Dravograd

NOVO MESTO
Bogdana Hočevar – OŠ Vavta vas
Namestnica: Natalija Globevnik – OŠ Vavta vas

VRTEC
Katja Šribar – vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo
Namestnica: Andreja Oblak Kavčič – vrtec pri OŠ Žiri

SREDNJE ŠOL
Predstavnikov še nimamo.