Uvajanje novega koncepta Razširjenega programa (RAP)

ZRPRS je za osnovne šole, ki začnejo jeseni polno RAP, srečanje na daljavo na katerem je sodelovala tudi dr. Stanka Preskar iz Zavoda za šolstvo Republike Slovenije.  Na srečanju je bilo podanih veliko vsebinskih in organizacijski pojasnil, ki bodo šolam v veliko pomoč pri organizaciji naslednje šolskega leta.

Ker bo vsebina srečanja aktualna tudi za šole, ki se bodo v RAP vključevale v prihodnjih letih smo ga posneli. Posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi

https://video.arnes.si/watch/tgs20bxrtl69

Skrb za kakovostno slovensko javno šolstvo

V petek, 17. 5. 2024, je potekala skupna tiskovna konferenca Združenja ravnatejlev in pomočnikov ravnateljev, Zveza aktivov svetov staršev Slovenije in Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije na kateri so Mojca Mihelič, Lara Romih in Branimir Štrukelj izpostavili izjemne težave s katerimi se sooča slovensko javno šolstvo in pozvali premiera dr. Roberta Goloba, k čimprejšnjem srečanju, saj so enotnega mnenja, da je potrebno odločno in takojšnje ukrepanja.

Na tej povezavi si lahko ogledate video posnetek tiskovne konference.

Objave v medijih:

Okrogla miza na posvetu v Laškem

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije (ZRPRS) je v okviru strokovnega posveta, ki se ga udeležuje več kot 350 ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, organiziralo okroglo mizo, na kateri so med drugimi sodelovali minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, vodja skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja (NPVI) in dekan Pedagoške fakultete dr. Janez Vogrinc, direktor Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) dr. Vinko Logaj in glavni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo dr. Simon Slokan. Okrogla miza je odprla veliko perečih tem na področju osnovnih in glasbenih šol ter šol s prilagojenim programom. (več …)

Sporočilo članov Kolegija

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je bilo ustanovljeno z namenom, željo in ciljem, da se v slovenskem prostoru oblikuje enotna doktrina poslovodenja in pedagoškega vodenja v šolah.

Osnovni cilj Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je, da so šole kot strokovna skupnost lahko sogovorniki MVI in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja pri razvoju slovenskega šolskega sistema, ter hkrati neodvisni kritični presojevalci odločitev MVI in politike. (več …)